TopoGIS doo

Takovska 45, ulaz I, II sprat
11000 Beograd

tel. 011.6752.894, tel/fax. 011.6754.474
office@topogis.rs
home1
AutoCAD Map 3D


Sagledajte najširu sliku

Donosite kvalitetnije odluke

Pružajući integrisan pogled na CAD, GIS, informacije o imovini, sredstvima i podatke o klijentima  Autodesk® Map 3D pomaže da se unaprede neefikasni poslovni procesi i kvalitet podataka, a ujedno omogućava distribuciju ažurnih podataka svim delovima organizacije.


Novo u verziji 2013

U novoj verziji AutoCAD Map 3D, sve mogućnosti koje su posedovali Topobase i AutoCAD Map 3D Enterprise sada postoje u ovoj verziji softvera. Takođe, rad sa bazama podataka je bitno unapređen (MS SQL).  Konverzija GIS i CAD podataka u industrijske modele je veoma unapređena. Pojavljuje se mogućnost korišćenja modela na terenu u offline režimu bez direktne veze na bazu podataka i sinhronizaciju po povratku sa terene.


Novo u verziji 2012

Za kvalitetno upravljanje geoprostornim podacima pored alata za crtanje prostornih objekata potrebno je imati bazu podataka u koju će u okviru relacionih tabela biti smešteni atributivni podaci, koji se odnose na crteže. U novoj verziji softvera AutoCAD Map 3D 2012 omogućena je integracija SQLite baze u okviru DWG fajla. To znači da korisnici koji ne rade sa bazama podataka Oracle, SQL Server ...  sada mogu sve atributivne podatke da vezuju za crtež i da ih čuvaju u okviru jednog DWG fajla.

Dobra osobina ovakvog načina povezivanja podataka je što je moguće atributivne podatake vezivati za bilo koji konkretan tematski sloj u okviru crteža.

Funkcionalnost baze podataka koja je ubačena u DWG format omogućava korisnicima AutoCAD Map 3D 2012 softvera da sa dobro poznatim crtačkim alatima i kroz forme za unos atributivnih podataka, koje su sastavni deo ovog softvera kreiraju gotove projekte i lako ih razmenjuju sa drugim korisnicima. Ovakav vid razmene fajlova posebno je pogodan za korisnike koji rade u okviru odvojenih sistema gde ne postoji centralna baza podataka i razmene se obavljaju putem e-maila ili prenosivim medijumima.

 

Projektovanje i upravljanje infrastrukturom

Koristeći tehnologiju vodećih programskih rešenja: AutoCAD Map 3D® i Oracle®, Autodesk Map 3D  konsoliduje izolovane skupove CAD i GIS podataka u centralnu bazu prostornih podataka. Kao rezultat toga Map 3D Vas oslobađa dugotrajnih postupaka i procesa prevođenja podataka, koji često izazivaju veliki broj grešaka i smanjuju preciznost.

Map 3D je integrisani sistem, koji upravlja događajima koji se dešavaju tokom čitavog životnog ciklusa imovine, sredstava ili infrastrukture. Na primer, ako se pojavi potreba da se zameni deo zastarele vodovodne cevi, inženjeri će pripremiti projektnu dokumentaciju, odrediti koji korisnici treba da budu obavešteni i izdati radni nalog. Terenski radnici će izvršiti zamenu, inženjeri uneti projekat izvedenog stanja i proglasiti projekat gotovim – sve u okviru jednistvenog softverskog okruženja.

Prilagodljiva i otvorena arhitektura sistema
Autodesk Map 3D je sistem otvorene arhitekture koji je osmišljen da bude u skladu sa specifikacijama OGC-a (Open Geospatial Consortium) i koji je predviđen za lako prilagođavanje Vašim potrebama. Kao rezultat, Map 3D podržava specifične vrste podataka i poslovnih procesa, polja za unos podataka, tokove, poslovna pravila, dijalog boksove i sistem dozvola, a sve to bez dodatnog softverskog programiranja i detaljnog znanja o bazama podataka.

Prostorne informacije, koje se kreiraju uz pomoć
Map 3D, mogu biti integrisane sa postojećim poslovnim sistemima uz upotrebu standardnih IT alata, bez potrebe za skupim alatima i rešenjima koja predviđaju aplikacije tzv. srednjeg sloja. Map 3D jednostavno konsoliduje podatke o korisnicima (CRM), GIS i podatke iz ostalih poslovnih sistema, pružajući sveobuhvatnu sliku o infrastrukturi.

Vodeća platforma za GIS inženjering

Kao vodeća platforma za GIS inženjering, kreiranje i upravljanje prostornim podacima AutoCAD Map 3D® spaja CAD i GIS pružajući direktan pristup podacima, bez obzira na način njihovog skladištenja i omogućava upotrebu AutoCAD® alata za održavanje širokog skupa prostornih informacija.

Koristeći open source FDO Data Access tehnologiju za pristup podacima, AutoCAD Map 3D® pristupa prostornim podacima smeštenim u relacionim bazama podataka, datotekama, web baziranim servisima, pružajući mogućnost za jednostavno održavanje i upravljanje velikim skupovima prostornih podataka, a ujedno ubrzava i čini efikasnijim radne procese. Jednostavnom integracijom sa Autodesk Infrastructure Map serverom, AutoCAD Map 3D® predstavlja najbrži način za objavljivanje prostornih podataka na Internetu ili intranetu.

 

Autodesk Geospatial

AutoCAD Map 3D® je desktop osnova Autodesk Geospatial platforme, koja je namenjena za kreiranje i obradu prostornih podataka. Premošćuje dosadašnji nedostatak komunikacije između korisnika, koji se bave projektovanjem i poslovima vezanim za geografske informacione sisteme jer se koristi kao CAD alat za projektovanje a u isto vreme poseduje funkcionalnosti koje su potrebne prostornim planerima i GIS profesionalcima.

Pored svih moćnih CAD alata, koje donosi AutoCAD®, Map 3D® poseduje funkcionalnosti koje su bitne profesionalcima u sferi geografskih informacionih sistemima i projektantima. Ove funkcionalnosti obuhvataju: pročišćavanje sadržaja, rad sa koordinatnim sistemima, GIS analize, izradu tematskih karata i funkcije za rad sa bazama podataka.

AutoCAD Map 3D®  donosi:
•  Pristup CAD, GIS i rasterskim formatima zapisa
•  AutoCAD®  alate za preciznu obradu GIS sadržaja
• 
SQLite bazu u DWG crtežu
•  Snažne, prilagodljive i otvorene alate za upravljanje podacima
•  GIS alate za kreiranje karata i prezentaciju
•  Publikovanje u Internet/intranet okruženje preko Autodesk Infrastructure Map Servera i MapGuide Open Source softvera


Pristup i razmena podataka
AutoCAD Map 3D® obezbeđuje pristup podacima koji su ranije bili namenjeni isključivo GIS korisnicima. Kao osnova Autodesk Geospatial platforme, AutoCAD Map 3D® nudi najbolje CAD alate za manipulaciju geoprostornih podataka. Kao rezultat, Topobase™ podržava specifične vrste podataka i poslovnih procesa, polja za unos podataka, tokove, poslovna pravila, dijalog boksove i sistem dozvola, a sve to bez dodatnog softverskog programiranja i detaljnog znanja o bazama podataka.


Pristup i razmena podataka

Koristite prostorne podatke bilo gde u okviru preduzeća, pomoću sposobnosti čitanja i zapisivanja u većinu relacionih baza podataka, koje koriste GIS profesionalci. FDO Data Access tehnologija omogućava korisnicima AutoCAD Map 3D® softvera da direktno pristupaju prostornim bazama podataka kao što su ESRI ® ArcSDE ® i Oracle ® ili da koriste Microsoft ®SQL Server™ i MySQL® za čuvanje prostornih podataka, bez skupog posredničkog softvera. U isto vreme na raspolaganju su i mogućnosti direktnog pristupa i obrade potadaka u navedenim bazama i ESRI SHP datotekama, pristupa rasterskim slikama, povezivanja sa web baziranim servisima kao što su  Web Map Service (WMS) i Web Feature Service (WFS), u cilju upotrebe i obrade javno dostupnih podataka. Direktan pristup znači da se podaci koriste bez prevođenja što garantuje tačnost podatka.


AutoCAD® alati za preciznu obradu GIS sadržaja
AutoCAD® alati u programu Map 3D® pomažu korisnicima da direktno obrađuju prostorne podatke kojima pristupaju koristeći FDO tehnologiju. Uz to Map 3D® olakšava integraciju prikupljenih podataka u GIS ili sisteme za kartiranje, uz pomoć alata za obradu i pročišćavanje sadržaja. Ovi alati pomažu pri automatizaciji dugotrajnih procesa ispravljanja tipičnih grešaka koje se javljaju na toj vrsti sadržaja - dupli objekti, skraćene linije, objekti koji se preklapaju, itd. 


Snažni, prilagodljivi i otvoreni alati za upravljanje podacima
AutoCAD Map 3D® poseduje alate za upravljanje podacima koji dozvoljavaju korisnicima da jednostavno i brzo obrađuju prostorne podatke u bilo kom formatu. Ovi intuitivni alati korisnicima omogućavaju upravljanje, definisanje šema i migraciju podataka između različitih skladišta podataka. Map 3D se ponaša kao sabirno mesto za upravljanje velikom količinom prostornih podataka – oslobađa stare prostorne podatke i ubrzava poslovne procese.


GIS alati za kreiranje karata i prezentaciju
Alati za kartografiju u okviru programa AutoCAD Map 3D® pružaju mogućnosti inženjerima i projektantima da kreiraju karte i planove, za šta im je u prošlosti bio potreban poseban GIS softver. Jednostavno kreira stilizovane verzije podataka sa naglašavanjem specifičnih objekata od interesa i informacija. Na primer kreiranje tematske karte koja na osnovu vrednosti zemljišta različitim bojama označava parcele. Stilove prikaza je moguće sačuvati i ponovo koristiti u okviru drugih projekata.

Publikovanje u web okruženje pomoću MapGuide ® tehnologije
Omogućavajući laku integraciju sa programima Autodesk MapGuide Enterprise® i MapGuide Open Source, Map 3D® je najbrži način da se prostorni podaci publikuju u web okruženje ili na intranet. Korisnici mogu da pristupaju i čuvaju informacije u okviru mapa (kreiranim u programu Map 3D®, u različitim formatima poput DWG, SDE, SHP, Oracle) i da publikuju istu mapu. U istom momentu mapa je na raspolaganju svim web korisnicima kojima se publikuje preko programa Autodesk MapGuide Enterprise®.

Širom sveta inženjeri koriste AutoCAD Map 3D® za kreiranje i održavanje prostornih podataka. Jednostavno se instalira na bilo kom desktop računaru i olakšava korisnicima, koji već poznaju AutoCAD®, da u svom svakodnevnom radu koriste i GIS funkcionalnosti.

Brz povratak investicija
Uz Autodesk Map 3D moguće je koristiti module za projektovanje i upravljanje različitim tipovima infrastrukturnih objekata. Rezultat je brza implementacija i brz povratak investicija.

Svaki modul – vodovod, kanalizacija, gas i elektro mreža – uključuje i detaljni model podataka koji može da se prilagodi tako da sadrži precizne informacije o svim činiocima infrastrukturnih objekata. Definisani radni procesi smanjuju broj koraka pri projektovanju novih delova, a poslovna pravila obezbeđuju sigurnost i konzistentnost dok zaposleni u različitim delovima preduzeća unose izmene. Različiti modeli prikaza svakom korisniku prikazuju informacije u razmeri, pomoću simbola i u formatu koji u skladu sa njegovom ulogom.

Vodeća tehnologija
Autodesk Map 3D se koristi u velikom broju firmi u Srbiji, a i širom sveta. Tipični korisnici su komunalna preduzeća, upravni organi  i projektantske firme koje se bave projektovanjem i održavanjem prostornih jedinica, sistema za snabdevanje vodom, električnom energijom, gasom i sistemima za odvođenje otpadnih voda.

Konsalting usluge
U cilju što boljeg povratka investicija, Autodesk nudi konsalting i partnerske usluge za brzu i uspešnu implementaciju Map 3D sistema. Autodesk Consulting može da pomogne u poslovima migracije podataka, implementacije lokalnih standarda i povezivanja sa postojećim sistemima.


Kreiranje izveštaja

klik za veću sliku

Kreirajte izveštaje o sekcijama na kojima se nalaze kvarovi ili koje treba podvrgnuti održavanju. Map 3D pruža mogućnost automatskog prikazivanja svih kategorija i atributa u vezi sa odabranim delom infrastrukture.

Saznajte zašto sve veći broj profesionalaca prelazi sa AutoCAD-a na AutoCAD Map 3D




AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D® je softver sa snažnim AutoCAD® alatima i predstavlja vodeću platformu za GIS inženjering, kreiranje i upravljanje prostornim podacima. Može da se iskoristi za ubrzavanje celokupnih poslovnih procesa i uvećanje efikasnosti.




Map Book

Koristeći funkcionalnost besplatnog Autodesk Design Review softvera, kreirajte knjige mapa, koje pripremate u skopu realizacije svojih projekata



Analiza uticaja poplave na okolne parcele

Buffer analize

Koristite funkcionalnosti buffer analiza, kako biste bolje donosili odluke, olakšali rad terenskim ekipama i unapredili nivo usluga za svoje klijente.


Spisak kućnih priključaka, koji ostaju bez vode usled isključenja određenje cevi

Radite sa DEM
(Digital Elevation Model)




Omogućeno je kreiranje i rad sa Digital Elevation Modelima